Online markedsføring

Markedsføring kan være så mangt, men når alt kommer til alt handler det som regel om å få noen interessert i dine produkter eller tjenester. Tradisjonelt er dette blitt gjort på mange ulike måter, men mange av de gode gamle metodene er nå på vei ut for heller å bli erstattet av massiv markedsføring på nett.

Mange muligheter

%d0%ba%d0%b530Det finnes mange ulike måter å markedsføre et selskap på nettet, akkurat som det finnes en rekke ulike måter å lage reklamefilm eller avisreklamer på. Et spesielt viktig område som har blitt utrolig viktig de senere årene er søkemotoroptimering, eller SEO. Her benytter man ulike teknikker for å gjøre sin nettside spesielt søkbar hos søkemotorer. Et annet viktig aspekt ved online markedsføring er blitt bruken av sosial media og blogger. Ved å drive reklame gjennom kjente og populære bloggere får man automatisk et positivt og troverdig preg over reklamen, samtidig som man når ut til et stort publikum. I tillegg til dette vil blogger og deres innhold være enkle å dele på sosiale medier, noe som gjør at man når ut til enda flere mennesker.

Kjenn din målgruppe

%d0%ba%d0%b531For å drive suksessfull markedsføring på nettet er det viktig å gjøre en analyse av kundegruppen og markedet, for så å optimere sine metoder bygget på dette. Avhengig av hva produktet er og hvem man ønsker å henvende seg til finnes det en rekke ulike metoder man kan benytte seg av. Den gode gamle reklamefilmen er ikke død, men er nå ofte å finne som en intro til YouTube-videoer, eller også til videoene som viser hos landets største nettaviser. Spesialiserte annonser hos sosiale medier er også et godt virkemiddel for å nå ut til en spesifikk gruppe mennesker, da man kan designe annonseomfanget ut i fra hvilke egenskaper man ønsker hos brukerne. Podcaster har også blitt en populær markedsføringsmetode, og slik som hos bloggerne kan man her ofte flette annonsen inn sammen med annet innhold med høy troverdighet og en eksisterende brukergruppe.

Fengende på et par sekunder

Fordi det er svært enkelt å klikke seg vekk fra reklame på nettet er det viktig at formidlingen skjer raskt og at den fenger fra første øyeblikk. Dersom man får hektet fast brukeren i løpet av et par sekunder har man mye større sjanse for at han eller hun skal ta stilling til annonsen eller reklamen, og også huske den ved et senere tidspunkt.